Doelstellingen

Wat doet de Stichting Matty Niël?

De Stichting werd in 1991 opgericht tot beheer van de muzikale nalatenschap van de naamgever Matty Niël (Maastricht 1918-1989). In de stichtingsakte werd de mogelijkheid opgenomen om nalatenschappen van andere componisten in 'verzekerde bewaring' te nemen. Dit gebeurt vanaf 2003.

Van Matty Niël is nu nagenoeg het hele oeuvre verzameld en aan de Stichting overgedragen. Dat bleek een leerzame en gecompliceerde operatie. Het werk berust nu - met brieven, commentaren en wat dies meer zij - veilig bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Daar is het consulteerbaar. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij met dit instituut een goedwerkende overeenkomst hebben kunnen afsluiten, die bij het hanteren van de stukken de hoogst mogelijke professionaliteit garandeert.

Intussen hebben wij ook ervaring opgedaan in het promoten. Met Donemus hebben wij een contract over de geregeld-voortgaande publicatie-in-druk van Niëls partituren. Wij hebben verder een boek uitgegeven, 'De Twaalf Tonen van Matty Niël' (1991), met o.a. zijn volledige oeuvrelijst. Wij stimuleren uitvoeringen van zijn composities en produceerden enkele cd's in organische samenwerking met vooral het Matty Niël Consort.
Gaandeweg werden wij ons ook meer en meer bewust van de eigenlijk rare situatie dat in Nederland wel alle conserverende zorg wordt besteed aan de literatuur - met name door het allesoverkoepelende Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag - maar dat zulke voorzieningen ontbreken voor muziek en componisten. Zo dreigt het gevaar dat cultuurgoed in ongerede raakt en in ieder geval niet de aandacht krijgt die het verdient.

Na tien jaar praktijk rond het oeuvre van Matty Niël willen wij verder pionieren en proberen in een duidelijke lacune te voorzien. Vanaf 2003 onze Stichting dan open voor anderen dan Matty Niël. 'Molto con brio' hopen wij. Wie dit interesseert, kan het Reglement van toelating tot de Stichting Matty Niël inzien en contact opnemen.