ANBI informatie

De volgende informatie dient over een ANBI gepubliceerd te worden:

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleid van de Stichting Matty Niël is er op gericht om met beperkte eigen middelen het werk van deze componist, en dat van de andere aangesloten toondichters, te behouden en te verspreiden met name door middel van publicatie, uitvoering en studie. Daartoe worden werken met steun van derden door middel van digitalisatie geschikt gemaakt voor uitvoering door belangstellende musici. De inspanningen zijn de komende tijd vooral gericht op het in premiere brengen van de opvallende opera Wege, het qua omvang belangrijkste werk van Niël. Dit komt nadat dirigent Ed Spanjaard eerder een suite van Wege heeft gemaakt die meermaals is uitgevoerd.

Terug naar boven


Activiteiten

De jaren 2012-2015 is de volledige omvangrijke partituur van Wege geanalyseerd, gecorrigeerd en gedigitaliseerd inclusief uitsplitsing van de partijen. Nagenoeg alle beschikbare fondsen zijn daaraan toen gespendeerd.
Actueel is de stichting personen en instanties aan het polsen over de mogelijkheden tot financiering van het project.
Daarnaast zijn we met het Prinses Christina Concours in gesprek om te bezien of de Matty Niël Prijs – die thans jaarlijks kan worden uitgereikt aan een in het oog springende uitvoering van een hedendaags muziekwerk door een van de jonge deelnemers – kan worden omgezet naar een landelijke compositieprijs.

Al enige jaren zijn we actief met het laten opschonen van historische muziekopnames die te vinden zijn op oude geluidsdragers. We willen ze laten digitaliseren zodat ze geconserveerd blijven. Er wordt eveneens gewerkt aan het op de website vermelden van de exacte bezetting van alle ruim honderd werken van Niël.

Terug naar boven


Financiële verantwoording

Een recent overzicht van de financiële situatie vindt u hier.

Aanvullende tekst volgt binnenkort.

Terug naar boven