logo

Hoofddoel van de Stichting is het beheer van de muzikale nalatenschap van de naamgever Matty Niël.


De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41078219.

Wij zijn een
ANBI
Klik hier voor onze gegevens

ANBI-erkenning

Sinds 1 januari 2009 erkent De Belastingdienst de Stichting Matty Niël als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2012 als een culturele ANBI. Dit betekent dat giften en andere bijdragen aan activiteiten van onze stichting ruim aftrekbaar zijn in de belastingaangifte van de gever.

Voor details over donaties en belastingaftrek zie de betreffende pagina van de belastingdienst.
Het fiscaal nummer van de Stichting Matty Niël is  8042 79 299.
Het banknummer van de Stichting is  NL38 RABO 0131 3687 02.