7.
Trio für Flöte, Geige und Klavier
(ca. 1970)

Play 1e Opname

Play 2e Opname

Van dit Trio zijn geen gegevens bekend over de omstandigheden van ontstaan en van de 1ste uitvoering. De belangrijkste uitvoering (7a) in deze collectie is te vinden op een CD die het uitvoerend Matty Niël Consort bij gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan in 2001 heeft uitgebracht onder de titel Structuren in ontwikkeling. Peter Soeters richtte het ensemble in 1991 op met als doel de kamermuziek van Niël voor een breed publiek tot uitvoering te brengen. De violiste Manon Meijs en de celliste Gemma Serpenti behoorden tot de vaste kern van het gezelschap. De muziek van Niël werd geprogrammeerd in combinatie met composities uit de 2e Weense School (Schönberg, Webern, Berg) en de Weense Klassieken (Mozart, Beethoven, Schubert): de zogenoemde sandwich-formule. Over het Trio meldt het boekje bij de CD: “Het minder duidelijk gestructureerde Trio heeft het karakter van een improvisatie in een voornamelijk rustig tempo: (Sehr) Breit. Centraal staat een tonale melodie (in As) die de viool en de fluit onopvallend tussen allerlei twaalf-toons-klanken exposeren.”
  • Bezetting:dwarsfluit viool, piano
  • Uitvoering: Jacques Brassé dwarsfluit, Manon Meijs viool, Peter Soeters piano
  • Opname: Studio A Recordings, 2001, CD Structuren in ontwikkeling
Opmerking: Hierbij gevoegd is een 2de opname: 7b, gevonden in de collectie op cassette 13, waarop geen vermelding van gegevens omtrent uitvoeringen opname; waarschijnlijk ook hier leden van het Matty Niël Consort Deze toevoeging geeft de luisteraar de gelegenheid twee verschillende uitvoeringen en opnames met elkaar te vergelijken.