DISCLAIMER
Het bestuur van de Stichting Matty NiŽl heeft ernaar gestreefd de rechten van de op de website geplaatste muziekfragmenten en uitvoerenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de Stichting Matty NiŽl richten, bij voorkeur via de Contactpagina.